Prezime, očevo ime, ime TABAKOVIĆ RAGIRA SALIH
Godina rođenja 141225
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 280649
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna