Prezime, očevo ime, ime TABAKOVIĆ HUSNIJA ZUBEIDA
Godina rođenja 21
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 230549
Datum puštanja 100850
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna