Prezime, očevo ime, ime TADIĆ NIKOLE OBRAD
Godina rođenja 150214
Narodnost Srbin
Opština DRVAR
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 030352
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna