Prezime, očevo ime, ime TADIĆ STOJAN JEFTO
Godina rođenja 211011
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA DUBICA
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 080849
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna