Prezime, očevo ime, ime TADIĆ TRIVUN GOJKO
Godina rođenja 21
Narodnost
Opština BOSANSKI PETROVAC
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 160849
Datum puštanja 020550
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna