Prezime, očevo ime, ime BORUČO METUŠA SURIJA
Godina rođenja 29
Narodnost Albanac
Opština DEBAR
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 080449
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna