Prezime, očevo ime, ime TANEVSKI PETROV TANE
Godina rođenja 140932
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 090151
Datum puštanja 161052
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna