Prezime, očevo ime, ime TANKOSIĆ MARKA UROŠ
Godina rođenja 150623
Narodnost Srbin
Opština PRIJEDOR
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 170149
Datum puštanja 170851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 36 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna