Prezime, očevo ime, ime TASOVAC MARKA DANILO
Godina rođenja 301214
Narodnost Srbin
Opština TREBINJE
Srez MOSTAR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 180550
Datum puštanja 210851
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne