Prezime, očevo ime, ime TATALOVIĆ ĐURE MIHAILO
Godina rođenja 091125
Narodnost Srbin
Opština OGULIN
Srez OGULIN
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 201152
Datum puštanja 040355
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna