Prezime, očevo ime, ime TATIĆ STEVANA DUŠAN
Godina rođenja 150327
Narodnost Srbin
Opština NAŠICE
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 141248
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna