Prezime, očevo ime, ime TERZIĆ SALKO ALE
Godina rođenja 210107
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 281150
Datum puštanja 170851
Organ UDB-a NR BiH
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna