Prezime, očevo ime, ime TERZIĆ ŠUKRIJE MUHAMED
Godina rođenja 050830
Narodnost Hrvat
Opština ZENICA
Srez ZENICA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja
Datum puštanja 030153
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna