Prezime, očevo ime, ime ABRAMOVIĆ KRSTE MILAN
Godina rođenja 190111
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 140351
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna