Prezime, očevo ime, ime TOČKO KLIME IVAN
Godina rođenja 090114
Narodnost Makedonac
Opština OHRID
Srez OHRID
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 230949
Datum puštanja 310552
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna