Prezime, očevo ime, ime TOČKO STANOJLO EMILIJA
Godina rođenja 150726
Narodnost Srbin
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 131049
Datum puštanja 0752
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna