Prezime, očevo ime, ime TODOROVIĆ MATE NIKOLA
Godina rođenja 151208
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 140650
Datum puštanja 290652
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna