Prezime, očevo ime, ime TODOROVIĆ MILOVANA MILOSAV
Godina rođenja 080924
Narodnost Srbin
Opština RAŽANJ
Srez KRUŠEVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 030152
Datum puštanja 291156
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR za Beograd
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna