Prezime, očevo ime, ime TODOROVIĆ MILUTIN DRAGO
Godina rođenja 101221
Narodnost Crnogorac
Opština BERANE
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 0550
Datum puštanja 281251
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna