Prezime, očevo ime, ime TODOROVSKI MILA TOMO
Godina rođenja 030426
Narodnost Makedonac
Opština STRUMICA
Srez ŠTIP
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 120251
Datum puštanja 120256
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Makedonije
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna