Prezime, očevo ime, ime TOMAŠEVIĆ PAVLA LUKA
Godina rođenja 071212
Narodnost Hrvat
Opština ORAHOVICA
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 130750
Datum puštanja 050655
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 10 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna