Prezime, očevo ime, ime TOMIĆ MILANA RADMILA
Godina rođenja 080820
Narodnost Srbin
Opština BANJA LUKA
Srez BANJA LUKA
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 031049
Datum puštanja 261151
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna