Prezime, očevo ime, ime TOMOV NIKOLOV NIKOLA TODOR
Godina rođenja 030117
Narodnost Makedonac
Opština KUMANOVO
Srez KUMANOVO
Republika NARODNA REPUBLIKA MAKEDONIJA
Datum hapšenja 021149
Datum puštanja 170352
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna