Prezime, očevo ime, ime TONČIĆ VJEKOSLAVA ZVONKO
Godina rođenja 200606
Narodnost Hrvat
Opština KLANJEC
Srez KRAPINA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 080251
Datum puštanja 020951
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Lice umrlo na izdržavanju kazne