Prezime, očevo ime, ime TOPALOVIĆ SIME BORO
Godina rođenja 150920
Narodnost Srbin
Opština ĆUPRIJA
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 300449
Datum puštanja 291149
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna