Prezime, očevo ime, ime TURK JOSIPA IVAN
Godina rođenja 271223
Narodnost Hrvat
Opština OTOK
Srez VINKOVCI
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280850
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Srbije
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna