Prezime, očevo ime, ime UDVARI ĐERĐA ĐERĐ
Godina rođenja 280131
Narodnost Mađar
Opština BEČEJ
Srez NOVI SAD
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 101052
Datum puštanja 100455
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 30 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna