Prezime, očevo ime, ime UGRIN IVANA JOSIP
Godina rođenja 100415
Narodnost Hrvat
Opština BUZET
Srez PULA
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290551
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna