Prezime, očevo ime, ime UGRINOVSKI BLAGOJE
Godina rođenja 23
Narodnost Makedonac
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 090351
Datum puštanja 220851
Organ UDB-a NR Makedonije
Predat
Visina kazne 20 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna