Prezime, očevo ime, ime UJAKOVIĆ TOME MILE
Godina rođenja 140123
Narodnost Hrvat
Opština KNIN
Srez ŠIBENIK
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 280251
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna