Prezime, očevo ime, ime ULAMA STEVE VIDO
Godina rođenja 280617
Narodnost Crnogorac
Opština BAR
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 021249
Datum puštanja 120852
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna