Prezime, očevo ime, ime UMIČEVIĆ JOVE RAJKO
Godina rođenja 150823
Narodnost
Opština BOSANSKI NOVI
Srez PRIJEDOR
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 210151
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 72 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna