Prezime, očevo ime, ime URDEŠIĆ JOVE MITAR
Godina rođenja 241026
Narodnost Crnogorac
Opština HERCEG NOVI
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 040551
Datum puštanja 031253
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Crne Gore
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna