Prezime, očevo ime, ime ALEKSIĆ SAVA BOGDAN
Godina rođenja 280812
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 220449
Datum puštanja 11049
Organ UDB-a NR Crne Gore
Predat
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna