Prezime, očevo ime, ime UŠANOVIĆ HAŠIMA JAKUP
Godina rođenja 020328
Narodnost
Opština GORAŽDE
Srez GORAŽDE
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 141251
Datum puštanja 141255
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna