Prezime, očevo ime, ime VACI DEŽEA IMRE
Godina rođenja 110921
Narodnost Mađar
Opština ZRENJANIN
Srez ZRENJANIN
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 110949
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna