Prezime, očevo ime, ime VAJDIĆ ANTUN FRANJO
Godina rođenja 240914
Narodnost Hrvat
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 150152
Datum puštanja 060754
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna