Prezime, očevo ime, ime VAJKANOVIĆ ĐURE MILAN
Godina rođenja 170223
Narodnost Srbin
Opština BOSANSKA KRUPA
Srez BIHAĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA BOSNA I HERCEGOVINA
Datum hapšenja 260650
Datum puštanja 011254
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 11 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna