Prezime, očevo ime, ime VAJL FRICA BRANKA
Godina rođenja 210222
Narodnost Hrvat
Opština
Srez
Republika
Datum hapšenja 260449
Datum puštanja 291151
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 09 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna