Prezime, očevo ime, ime VARGA MARTINA MIKLOŠ
Godina rođenja 280429
Narodnost Mađar
Opština SENTA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 280151
Datum puštanja 280155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 48 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna