Prezime, očevo ime, ime VASIĆ MILUTINA MILORAD
Godina rođenja 160424
Narodnost Srbin
Opština JAGODINA
Srez JAGODINA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 220849
Datum puštanja 291155
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 12 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna