Prezime, očevo ime, ime VASILJEVIĆ BOŽIDARA MILIVOJE
Godina rođenja 260720
Narodnost Srbin
Opština ORAHOVICA
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290351
Datum puštanja 080653
Organ UDB-a NR BiH
Predat UDB-a NR BiH
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna