Prezime, očevo ime, ime VERNIK KONRADA JOSIP
Godina rođenja 17
Narodnost Slovenac
Opština PTUJ
Srez MARIBOR
Republika NARODNA REPUBLIKA SLOVENIJA
Datum hapšenja 130349
Datum puštanja 0250
Organ UDB-a NR za Beograd
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne