Prezime, očevo ime, ime BOŽOVIĆ DRAGUTINA NIKOLA
Godina rođenja 191203
Narodnost Srbin
Opština LJUBOVIJA
Srez ŠABAC
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 060149
Datum puštanja 041251
Organ KOS JNA
Predat
Visina kazne 96 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna