Prezime, očevo ime, ime VIDAKOVIĆ STIPANA JOSIP
Godina rođenja 150329
Narodnost Srbin
Opština SUBOTICA
Srez SUBOTICA
Republika NARODNA REPUBLIKA SRBIJA
Datum hapšenja 110750
Datum puštanja 110153
Organ KOS JNA
Predat UDB-a NR Srbije
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Sudska kazna