Prezime, očevo ime, ime VIDAKOVIĆ FRANJE IVAN
Godina rođenja 220426
Narodnost Hrvat
Opština DONJI MIHOLJAC
Srez NAŠICE
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 220151
Datum puštanja 230453
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 23 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna