Prezime, očevo ime, ime ABRAMOVIĆ KRSTE MILAN
Godina rođenja 11
Narodnost Crnogorac
Opština NIKŠIĆ
Srez
Republika NARODNA REPUBLIKA CRNA GORA
Datum hapšenja 50658
Datum puštanja 271258
Organ UDB-a FNRJ
Predat
Visina kazne 9 (mesec)
Vrsta kazne Posebna ustanova