Prezime, očevo ime, ime VOJVODIĆ JAKOPA JOSIP
Godina rođenja 170806
Narodnost Hrvat
Opština SAMOBOR
Srez ZAGREB
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 161051
Datum puštanja 101153
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat UDB-a NR Hrvatske
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna