Prezime, očevo ime, ime VRANJEŠ SAVA VOJISLAV
Godina rođenja 080523
Narodnost Hrvat
Opština GOSPIĆ
Srez GOSPIĆ
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 10350
Datum puštanja 010551
Organ UDB-a NR Hrvatske
Predat
Visina kazne 24 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna