Prezime, očevo ime, ime VRZIĆ DANILA NIKOLA
Godina rođenja 090414
Narodnost Srbin
Opština KARLOVAC
Srez KARLOVAC
Republika NARODNA REPUBLIKA HRVATSKA
Datum hapšenja 290450
Datum puštanja 100352
Organ UDB-a FNRJ
Predat UDB-a FNRJ
Visina kazne 18 (mesec)
Vrsta kazne Administrativna kazna